Obecně závazné vyhlášky a směrnice
Upozornění:
zveřejněné dokumenty jsou zde uloženy ve formě PDF, DOC nebo obrázku a jsou po kliknutí načteny do nového okna prohlížeče.
 
   
č. 1/2002 o vyhlášení závazné části Územního plánu obce Soběšín
č. 2/2003 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, oznámení a, podnětů a petic
č. 1/2008 Zrušení obecně závazných vyhlášek
č. 2/2008 Pravidla pro pohyb psů
č. 3/2008 Místní poplatek ze psů
č. 4/2008 Požární řád obce
č. 5/2008 Místní poplatek za odpady
                 Dodatek k vyhlášce č. 5/2008 - 1.
                 Dodatek k vyhlášce č. 5/2008 - 2.
   
Směrnice 1/2015 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Doložka o zveřejnění - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu