Závěrečný účet obce
 

 

Závěrečný účet obce za rok 2011
  Rozvaha za rok 2011
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2011
  Výkaz zisku a ztráty za rok 2011
   
  Závěrečný účet obce za rok 2012
  Rozvaha za rok 2012
  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2012
  Výkaz zisku a ztráty za rok 2012
   
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2012
strana 1,  strana 2,  strana 3,  strana 4,  strana 5,  strana 6,  strana 7,  strana 8
   
  Závěrečný účet obce Soběšín 2013: strana 1strana 2strana 3strana 4
  Přílohy závěrečného účtu (zip)
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
   
  Závěrečný účet obce Soběšín 2014 + přílohy (zip)
  Závěrečný účet obce Soběšín 2015 + přílohy (zip)
  Závěrečný účet obce Soběšín 2016 + přílohy (zip)