Zastupitelstvo obce
 
 

starosta:  

Mgr. Jan Kaše
 

místostarosta:  
 

Karel Srb
 

členové:  

Jiří Bobuski - předseda finančního výboru
Václav Calta
Alena Filandrová-  předsedkyně kontrolního výboru
Martin Jeništa
Lukáš Pudil